7b920ada-cecc-4d1a-91e8-e8daee22ce58.JPG

New plugline designs by Igor
for sale at Alloverpeircings.nl

Fern2 copy.png

Out now and for sale!

I designed a custom plug line called 'Patterns from the past' inspired by Polynesian and Native American/Canadian tribal patterns, this is  a collaboration between me and Alloverpiercings  and specially designed for the tribalism lovers out there, click on the red link to get yours now.

 

Laatste nieuws Corona regelgeving:

Lockdown weer voorbij en vanaf zaterdag 15 januari mogen we weer werken tot 17:00 uur.

Heb geduld ik neem contact op met iedereen die om weer een nieuwe afspraak in te plannen, voor nu blijf veilig en gezond, geniet en laat je niet gek maken.

Voor nu zit ik tot oktober vol en boek pas weer nieuwe klanten in

vanaf mei!

Vanaf 15 januari is de 1'5 meter afstand houden regel weer terug en de mondkapjesplicht.

Iedereen is welkom, ongevacineerd of gevacineerd, tenzij je gezondheidsklachten heb dan zeg je af en blijf je thuis.

Bij binnenkomst:

- Draag een mondkapje

- Geen handen schudden

- Hou anderhalf meter afstand 

- Was je handen 

- Hoest en nies in je elleboog

- Bij klachten: Blijf thuis en we maken een nieuwe afspraak

Ik werk alleen op afspraak dit deed ik al voor dat er corona was dus er veranderd niks.

Ik hou nog wel de regel aan dat er maar 1 klant welkom is in de studio, dit omdat ik maar een kleine ruimte heb en kans op risico's wil vermijden, helemaal omdat mijn vrouw ziek is en extra risico loopt.

Ten alle tijden mag ik klanten weigeren dus zorg ervoor dat je geen gezondheid  klachten heb op de afspraak anders heb je kans dat je weer naar huis kunt gaan.

De gezondheidscheck is alleen geldig als je op alle vragen 'Nee' kunt beantwoorden, is dit afwijkend neem contact op en  verplaatsen we je afspraak als je weer gezond bent!

1: Heeft u de afgelopen 24 uur last gehad van deze klachten:

- Hoesten

_ Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.

- Verhoging of koorts

- Benauwdheid of kortademigheid

- Reuk - en/of smaakverlies

2: Heeft u het coronavirus en is dit vastgesteld (in een lab)

3: Heeft u een huisgenoot met milde corona klachten en koorts?

4: Heeft u een huisgenoot met milde coronaklachten en benauwdheidsklachten?

5: Heeft u een huisgenoot met COVID? En heeft u in de afgelopen 10 dagen nauw contact gehad met u huisgenoot?

6: Bent u in quarantaine omdat u nauw contact heb gehad met iemand die het corona virus heeft of had? Of bent u in quarantaine geweest omdat u uit een corona risicogebied bent geweest in NL of in het buitenland?

Bij binnenkomst in mijn studio of voordat je naar de afspraak komt doe je deze check, anders is er een kans dat ik je weer terug naar huis moet sturen.

Kom alleen, bij binnenkomst was je je handen mondkapjes zijn na 26 juni niet meer verplicht.

Hou je svp aan de regels, ook als je gevaccineerd bent kun je drager zijn van het virus en betekend dat je nog steeds anderen kan besmetten!

ENGLISH VERSION

We are out of the lockdown from 15th of january and can open our doors again till 17:00.

All appointments who are cancelled will be catched up and booked in so stay tuned.

I'm full for at least till october, will take new appoin tments in may.

Keeping 1'5 meters away is no longer mandatory and but still sensible where possible you are always welcome unless you have health problems.

At arrival: ​

- Wear a mask

- No shaking hands

- Wash your hands

- Cough and sneeze into your elbow

- In case of complaints: Stay home and we'll make a  new  appointment

- Come alone

I will never ask if you are vaccinated this is a personal choice and whether you are vaccinated or not you are always welcome unless you have health problems. ​ I only work by appointment but i already did this before there was corona so nothing changes. I still adhere to the rule that only 1 customer a day is welcome in the studio, because I only have a small space and want to avoid  any risks, especially because my wife is sick and runs extra risk. I can refuse customers at all times. ​

 

The health check is only valid if you can answer 'No' to all questions, if this is different please contact us and we will move your appointment when you are healthy again! ​

 

1: Have you suffered from these complaints in the past 24 hours: ​ - Cough _ Cold complaints, nose cold, runny nose, sneezing, sore throat. - Increase or fever - Shortness of breath or shortness of breath - Smell and/or taste loss ​

 

2: Do you have the coronavirus and has it been diagnosed (in a lab) ​

 

3: Do you have a roommate with mild corona complaints and fever? ​

 

4: Do you have a roommate with mild corona complaints and shortness of breath? ​

 

5: Do you have a roommate with COVID? And have you had close contact with your housemate in the past 10 days? ​

 

6: Are you in quarantine because you have been in close contact with someone who has or had the corona virus? Or have you been in quarantine because you have been from a corona risk area in the Netherlands or abroad? ​ ​

 

When you enter my studio or before you come to the appointment, you do this check, otherwise there is a chance that I have to send you back home.

Please come alone, on arrival you wash your hands, mouth caps are no longer mandatory after June 26 :) ​

Please stick to the rules, even if you have been vaccinated, there is no scientific proof yet that you cannot be a carrier of the virus and that means you can still infect others. ​


 

73388498_10158128426619575_8450203766669

PATTERNSFROMTHEPAST

IMG_5489_edited.png
Koru_edited.png
IMG_1154.jpg
_DSC6825.jpg
3db33c2b-6ede-4bb4-a5da-c57dbbb2c806.JPG
512307a4-f185-44d7-8d70-ed4fb3600700.JPG
c136e032-7665-4bc1-b12e-474b8819ae5f.JPG
3c063974-ccc3-44a4-a10b-a6f356bbc2e8.JPG

Scrol down to see the latest corano rules news!

© COPYRIGHT ®©